test Fix it - Mijn kamer 2.0 - Leerwerkboek

Fix it - Mijn kamer 2.0 - Leerwerkboek

Conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan

Met Fix it werken leerlingen van de 1e graad A-stroom in een probleemoplossend leerproces aan creatieve oplossingen voor technische en maatschappelijk relevante problemen en uitdagingen.

Hun onderzoekende houding en de kennis die ze onderweg opdoen, helpen hen daarbij.

In hun leerwerkboek vinden leerlingen de activatiecode voor hun e-boek. Daarin kunnen ze zelfstandig teruggrijpen naar bepaalde onderzoeksopdrachten, links en achtergrondinformatie.

Jongeren willen hun kamer wel eens aan elkaar voorstellen. In Mijn kamer 2.0 onderzoeken ze hun kamer: de grootte, behoefte, meubelen en accessoires, kleur, verlichting en verluchting.

De leerlingen gebruiken diverse meetinstrumenten en gaan na hoe ze het grondplan van hun kamer op een blaadje papier kunnen tekenen.

Ervaringsgebieden: constructie en energie

Werkstukken: je kamer restylen a.d.h.v. een computerprogramma en een multifunctionele sfeerlamp maken

Fix it - Mijn kamer 2.0 - Leerwerkboek
Fix it - Mijn kamer 2.0 - Leerwerkboek
€ 6,35

Technische fiche

304812
9782808104036 - 109304
02/08/2019 - 109304
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A. - 109304
Techniek - 109304
1e jaar , 2e jaar - 109304
aso - 109304
Methode , Leerlingenmateriaal - 109304
Fix it - 109304
Reekscover

Over deze reeks

Techniekmethode voor de 1e graad A-stroom.

Fix it is conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan.