test Discover 1 - Leerwerkboek

Discover 1 - Leerwerkboek

Conform de nieuwe eindtermen voor natuurwetenschappen

In de inleiding van het leerwerkboek leggen wij uit wat natuurwetenschappen zijn en introduceren wij een wetenschappelijke methode.

De rest van het leerwerkboek bestaat uit boeiende en uitgebreid geïllustreerde theorie, uitdagende toepassingsvragen en activerende experimenten. De leerstof wordt telkens aangebracht van macroniveau (waarnemen ) naar microniveau (denken).

Herkenbare pictogrammen duiden verdiepingsleerstof aan. De proeven kunnen gebruikt worden om leerstof aan te brengen, om kennis toe te passen als verwerking of om te differentiëren.

De leerlingen vinden de activatiecode voor hun e-boek in hun leerwerkboek. Met een paswoord kunt u hen (eventueel gefaseerd) toegang geven tot de oplossingen. Daarnaast bevat hun e-boek ook video-opnames van experimenten.

Discover 1 - Leerwerkboek
Discover 1 - Leerwerkboek
€ 19,95

Technische fiche

304796
9782808103831 - 109273
21/06/2019 - 109273
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A. - 109273
Natuurwetenschappen - 109273
1e jaar - 109273
aso - 109273
Methode , Leerlingenmateriaal - 109273
Discover - 109273
Reekscover

Over deze reeks

Methode natuurwetenschappen voor de 1e graad A-stroom.

Discover is conform de nieuwe eindtermen voor natuurwetenschappen.