test Gefixt - Mijn robot - Leerwerkboek

Gefixt - Mijn robot - Leerwerkboek

Conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan

Met Gefixt werken leerlingen in een probleemoplossend leerproces aan creatieve oplossingen voor technische en maatschappelijk relevante problemen en uitdagingen.

Hun onderzoekende houding en de kennis die ze onderweg opdoen, helpen hen daarbij.

In hun leerwerkboek vinden leerlingen de activatiecode voor hun e-boek. Daarin kunnen ze zelfstandig teruggrijpen naar bepaalde onderzoeksopdrachten, links en achtergrondinformatie.

Robots komen lang niet alleen in films voor, maar ook in ons dagelijks leven zijn ze op verschillende manieren aanwezig. Hoe werkt zo’n robot nu? En kunnen we er zelf één maken? Aan de hand van verschillende onderzoeksopdrachten over spanningsbronnen, energievormen, hernieuwbare energie en de onderdelen van een elektrische stroomkring doen de leerlingen de nodige kennis op om zelf aan de slag te gaan.

Ervaringsgebieden: energie en ICT

Werkstukken: als instap eerst een eenvoudige 'borstelrobot' maken en nadien een wat complexere robot

Gefixt - Mijn robot - Leerwerkboek
Gefixt - Mijn robot - Leerwerkboek
€ 5,80

Technische fiche

304824
9782808104074 - 109282
02/08/2019 - 109282
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A. - 109282
Techniek - 109282
1e jaar , 2e jaar - 109282
bso - 109282
Methode , Leerlingenmateriaal - 109282
Gefixt - 109282
Reekscover

Over deze reeks

Techniekmethode voor de 1e graad B-stroom.

Gefixt is conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan.