test Bricolage en bezieling

Bricolage en bezieling

Over jongeren, cultuur en religie

Hoe geloven jongeren tegenwoordig? Waar beleven ze dat? En hoe verhoudt zich hun religiositeit tot de christelijke traditie? Deze vragen staan centraal in dit boek.

Veel hedendaagse analyses gaan ervan uit dat jongeren geseculariseerd zijn en niet meer in geloof of kerk geïnteresseerd zijn. Dit boek biedt een nieuw type onderzoek, dat zich breder, cultuurtheologisch, oriënteert én dat goed kijkt naar hoe jongeren zélf omschrijven wat hun levensvragen zijn. Daarin moeten we dus naar veel méér kijken dan alleen kerkelijke praktijken. Vandaar dat de auteurs zich bezighouden met muziek, met gaming op internet, met 'ietsisme' en religieuze taal, met meditatie en met kloosterbezoek. Zij bekijken de leefwerelden van jongeren en de manieren waarop jongeren daarin bezig zijn met hun levensvragen.

Bricolage en bezieling
Bricolage en bezieling

Technische fiche

Ton Zondervan
2062 - 4828
14 x 21 cm - 4828
paperback - 4828
192 - 4828
Godsdienst - 4828
1e jaar , 2e jaar , 3e jaar , 4e jaar , 5e jaar , 6e jaar , 7e jaar - 4828
aso , tso , bso , kso - 4828
Non-fictie - 4828
Vrij onderwijs