test Valse profeten

Valse profeten

Honderden bijbelse woorden en uitdrukkingen te gast in het Nederlands

Na zijn Van Aalmoes tot Zwitserse garde (2004) brengt Bart Mesotten een nieuwsoortig woordenboek met 'honderden bijbelse woorden en uitdrukkingen' die, zoals hij zegt, 'te gast zijn in het Nederlands'. Daarmee bedoelt Mesotten dat deze in onze taal zijn onthaald en opgenomen en er een eigen leven zijn gaan leiden. Het gaat om gezegden die uit de Bijbel komen, dus eigenlijk Bijbeltaal zijn, ofschoon we dit vaak niet (meer) onderkennen.

Bart Mesotten laat zien hoe de Bijbel onze taal (en ook tal van andere talen) heeft verrijkt met woorden, begrippen en uitdrukkingen, zelfs spreekwoorden. Hij doet dit, zoals in zijn vorige boek, in alfabetische volgorde. Telkens geeft hij hierbij de vindplaatsen, de tekst en context van deze woorden en gezegden in de Bijbel, omschrijft hun oorspronkelijke Bijbelse betekenis en volgt daarna hun latere aanwendingen en nieuwe inhoud en betekenissen.

Technische fiche

Bart Mesotten
767 - 4832
15,5 x 23,5 cm - 4832
gebonden - 4832
672 - 4832
Godsdienst - 4832
5e jaar , 6e jaar - 4832
aso - 4832
Non-fictie - 4832
Vrij onderwijs